Općina darovala poklone za školsku djecu

Općina darovala poklone za školsku djecu

18. 12. 2018
U Društveni dom Rovišće je u ponedjeljak stigao Djed Božićnjak. Učenicima od 1.-4. razreda je pokazao što je to božićna čarolija....

Saznajte više...
 

Pokloni vrtićarcima povodom blagdana sv. Nikole

Pokloni vrtićarcima povodom blagdana sv. Nikole

06. 12. 2018
Povodom blagdana sv.Nikole načelnik Slavko Prišćan posjetio je Dječji vrtić „Palčica“ kako bi djeci podijelio prigodne poklone. Kao i svake...

Saznajte više...
 

Pomoć školskoj zadruzi “Sa srcem” i donacija 3d olovki

Pomoć školskoj zadruzi “Sa srcem” i donacija 3d olovki

20. 11. 2018
U lipnju, prije samog kraja školske godine, Općinu Rovišće su sa svojim voditeljicama posjetili mali zadrugari, članovi školske zadruge „Sa...

Saznajte više...
 

Donacija ŠRD-u “Ribič” Rovišće

Donacija ŠRD-u “Ribič” Rovišće

15. 11. 2018
Načelnik je sa svojim suradnicima posjetio ŠRD Ribič Rovišće. Ovo ribičko društvo vrijedno radi na uređenju svojih prostorija, ribnjaka i...

Saznajte više...
 

Novi raspored odvoza komunalnog otpada

Novi raspored odvoza komunalnog otpada

09. 11. 2018
Od 1.12.2018. primjenjuje se novi raspored odvoza komunalnog otpada. Odvoz iz općine Rovišće obavljati će se PONEDJELJKOM. 

Saznajte više...
 

Mjera 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta

Mjera 7.2.2. Ulaganje u građenje nerazvrstanih cesta

08. 11. 2018
Općini Rovišće je na Mjeru 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ , Podmjeru  7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje...

Saznajte više...
 

Pješačka staza u Ulici 29.rujna u Predavcu

Pješačka staza u Ulici 29.rujna u Predavcu

08. 11. 2018
Započet je projekt izgradnje pješačke staze u ulici 29. rujan u Predavcu. U ovoj prvoj fazi izgraditi će se 550 metara od ukupno 810 metara...

Saznajte više...
 

Dovršen projekt izgradnje nogostupa i oborinske kanalizacije Rovišće - Tuk

Dovršen projekt izgradnje nogostupa i oborinske kanalizacije Rovišće - Tuk

04. 11. 2018
Vrlo važan projekt izgradnje nogostupa i oborinske kanalizacije Rovišće – Tuk  je završen. Tim putem svakodnevno prolazi veliki broj...

Saznajte više...
 

Obilježavanje blagdana Svih svetih i Dušnog dana

Obilježavanje blagdana Svih svetih i Dušnog dana

31. 10. 2018
Načelnik Općine Slavko Prišćan je povodom blagdana Svih svetih i Dušnog dana  sa predsjednikom i članovima Općinskog vijeća položio...

Saznajte više...
 

Održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova i putnih jaraka

Održavanje nerazvrstanih cesta, poljskih putova i putnih jaraka

25. 10. 2018
Općina Rovišće je i u ovoj godini nastavila s  održavanjem nerazvrstanih cesta i poljskih putova. Poljski putovi i nerazvrstane ceste u...

Saznajte više...