Obavijest za roditelje osnovnoškolaca

Obavijest za roditelje osnovnoškolaca

24. 07. 2018
  Povodom početka nove školske godine, općina Rovišće će i ove godine osigurati komplete bilježnica i osnovnog školskog pribora (olovke,...

Saznajte više...
 

Priznanje Instituta za javne financije

Priznanje Instituta za javne financije

18. 07. 2018
Institut za javne financije je Općini Rovišće dodijelio priznanje za transparentnost općinskog proračuna. Istraživanje koje je proveo Institut...

Saznajte više...
 

Priopćenje za javnost

Priopćenje za javnost

13. 07. 2018
VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE ROVIŠĆE   PRIOPĆENJE ZA JAVNOST   DVD Predavac, prema Planu zaštite od požara Općine Rovišće, je...

Saznajte više...
 

 

Francuska delegacija vatrogasaca po 3. put u Rovišću

Francuska delegacija vatrogasaca po 3. put u Rovišću

22. 05. 2018
Dugogodišnje iskustvo u lokalnoj samoupravi načelnika Slavka Prišćana  koje je prikupio kroz razgovore sa kolegama načelnicima te kroz razne...

Saznajte više...
 

Riješeni imovinsko - pravni odnosi za Društveni dom u Gornjem Rovišću

Riješeni imovinsko - pravni odnosi za Društveni dom u Gornjem Rovišću

22. 05. 2018
Nakon legalizacije objekta Društvenog doma u Gornjem Rovišću, Općina Rovišće zaključila je 14. svibnja 2018. godine  Nagodbu s...

Saznajte više...
 

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda na istoj uplatnici

Komunalna naknada i naknada za uređenje voda na istoj uplatnici

18. 05. 2018
Poštovani mještani Općine Rovišće, Na temelju Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, Općina Rovišće je od ove godine morala preuzeti...

Saznajte više...
 

Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za IV.fazu izgradnje nogostupa i oborinske kanalizacije Rovišće - Tuk

Sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za IV.fazu izgradnje nogostupa i oborinske kanalizacije Rovišće - Tuk

17. 05. 2018
U srijedu, 16. svibnja 2018. godine, zamjenik općinskog načelnika Ivica Tanjić, prisustvovao je  svečanom potpisivanju ugovora o...

Saznajte više...
 

Usvojen Plan gospodarenja otpadom Općine Rovišće za razdoblje od 2018. - 2023. godine

Usvojen Plan gospodarenja otpadom Općine Rovišće za razdoblje od 2018. - 2023. godine

15. 05. 2018
Obveza izrade Plana gospodarenja otpadom za sve jedinice lokalne samouprave je propisana člankom 21. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, koji...

Saznajte više...