JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - UKILJUČIVANJE KORISNIKA U PROJEKT ZAŽELI  ˝ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT˝

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - UKILJUČIVANJE KORISNIKA U PROJEKT ZAŽELI ˝ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT˝

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka  2024. godine (KLASA: 984-01/23-01/29,URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0204 od 8. ožujk 2024. godine za provedbu projekta „Za dostojanstven život“ prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus  Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.  2027., Općina Rovišće objavljuje

Trajni otvoreni javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt „Za dostojanstven život“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0204  koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

 

Preuzmite dokument:

Javnipozivzaiskazinteresaukljucivanjekorisnikauprojektza dostojanstven zivotopcine rovisce(337.03 KB)
Prijavni obrazac(91.55 KB)
Izjava o clanovima zajednickog kucanstva(99.92 KB)
Privola - visina dohotka(324.76 KB)
 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA - UKLJUČIVANJE KORISNIKA U PROJEKT ˝ZA DOSTOJANSTVEN ŽIVOT˝, KODNI BROJ: SF.3.4.11.01.0204 KOJI SE PROVODI U OKVRU POZIVA ˝ZAŽELI-PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE˝

                 Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike od 7. ožujka  2024. godine (KLASA: 984-01/23-01/29,URBROJ:524-07-02-01-01/1-24-26) te potpisanog Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0204 od 8. ožujk 2024. godine za provedbu projekta „Za dostojanstven život“ prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, u okviru Europskog socijalnog fonda plus  Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.  2027., Općina Rovišće objavljuje

Trajni otvoreni javni poziv za iskaz interesa – uključivanje korisnika u projekt „Za dostojanstven život“, kodni broj: SF.3.4.11.01.0204  koji se provodi u okviru poziva „ZAŽELI – prevencija institucionalizacije“

 

Odluka o radnom vremenu

 

Preuzmite dokument:

Odluka o radnom vremenu juo(42.5 KB)
 

Javni poziv za podnošenje prijedloga kandidata za izbor članova Savjeta mladih Općine Rovišće

Savjet mladih Općine Rovišće je savjetodavno tijelo, koje promiče i zagovara prava, potrebe i interese mladih u cilju njihovog sudjelovanja i odlučivanja o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivno uključivanje mladih u javni život te informiranje i savjetovanje mladih Općine Rovišće.

Savjet ima pet (5) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika, koje bira Općinsko vijeće Općine Rovišće. 

U Savjet se biraju mladi koji u trenutku podnošenja kandidature za članstvo u Savjetu imaju od navršenih petnaest (15) do navršenih trideset (30) godina života te koji imaju prebivalište ili boravište na području Općine Rovišće.

Osoba ne može istodobno biti član Savjeta i član Općinskog vijeća Općine Rovišće.

Kandidature za članove Savjeta temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, udruge nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalne ili strukovne organizacije u Republici Hrvatskoj te neformalne skupine mladih (skupina od najmanje 5 mladih).    

Rok za podnošenje prijedloga kandidata je 20 dana od dana objave javnog poziva na mrežnim stranicama Općine Rovišće www.opcina-rovisce.hr. (2. veljače 2024.)

Prijedlozi kandidata dostavljaju u pisarnicu Općine Rovišće ili se šalju poštom preporučeno na adresu: Općina Rovišće, Trg hrvatskih branitelja 2, 43212 Rovišće sa naznakom “Savjet mladih”.

Prijedlog kandidata koji je nepravovremen, nepotpun ili nepravilno sastavljen neće se razmatrati.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv - savjet mladih(19.55 KB)
Odluka - osnivanje savjeta mladih(122 KB)
Obrazac 1 - prijeva za isticanje kandidature(48 KB)
Obrazac 2 - izjava o prihvacanju kandidature(38 KB)
Obrazac 3 - popis skupina mladih koji isticu kandidaturu(45.5 KB)
 

Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO