JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH

Temeljem Programa mjera pomoći pri rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Rovišće za 2022. godinu ("Službeni glasnik Općine Rovišće" broj 7/22) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21) općinski načelnik

  r a s p i s u j e

JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA PRI RJEŠAVANJU STAMBENOG PITANJA MLADIH
NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2022. GODINU

I. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela sredstava potpore iz Proračuna Općine Rovišće, potpora pri rješavanju stambenog pitanja mladih na području Općine Rovišće za 2022. godinu.

Javni poziv otvoren je od 30. studenog do 15. prosinca 2022. godine.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv - stambeno pitanje mladih(39.96 KB)
Obrazac i-1(40 KB)
Obrazac i-2(42 KB)
Obrazac i-3(37 KB)
Obrazac m-1.(33.25 KB)
Obrazac m-2.(34.83 KB)
Obrazac m-3.(32.82 KB)
Odluka potpora mladi 2022(683.15 KB)
 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

Temeljem Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Rovišće za 2022. godinu („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 7/22) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21), općinski načelnik

 r a s p i s u j e

JAVNI POZIV

ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI U POLJOPRIVREDI

NA PODRUČJU OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2022. GODINU

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

            Predmet Javnog poziva je dodjela sredstava potpore iz Proračuna Općine Rovišće, potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Općine Rovišće za 2022. godinu.

Javni poziv otvoren je od 30. studenog do 15. prosinca 2022. godine.

 

Preuzmite dokument:

Javni poziv - poljoprivreda(34.1 KB)
Potvrda o prvotelki(14.72 KB)
Obrazac izjave potpore de minimis(24.14 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 1(19.4 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 2(19.3 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 3(19.06 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 4(18.95 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 5(18.9 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 6(19.16 KB)
Odluka potpora poljoprivreda 2022(816.33 KB)
 

JAVNI NATJEČAJ - POTPORE TURIZMU

Temeljem Programa potpora u turizmu na području Općine Rovišće za 2022. godinu ("Službeni glasnik Općine Rovišće" broj 7/22) i članka 44. stavak 4. točka 2. Statuta Općine Rovišće („Službeni glasnik Općine Rovišće“ broj 4/19 – pročišćeni tekst, 1/21 i 4/21) općinski načelnik 

  r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ
ZA DODJELU POTPORA U TURIZMU NA PODRUČJU
OPĆINE ROVIŠĆE ZA 2022. GODINU

1. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet ovoga Natječaja je prikupljanje prijava za dodjelu potpora iz Proračuna Općine Rovišće za 2022. godinu za turizam na području Općine Rovišće .

Potpora iz prethodnog stavka podrazumijeva nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Općine za 2022. godinu.

Natječaj je otvoren od 30. studenog do 15. prosinca 2022. godine.

 

 

Preuzmite dokument:

Javni natječaj - potpore turizmu(26.77 KB)
Izjava da korisnik nije u stečaju(20.04 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 1(19.42 KB)
Obrazac zahtjeva - mjera 2(19.5 KB)
Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja(35.5 KB)
Odluka potpora turizmu 2022(279.4 KB)
 

Rekonstrukcija prizemlja zgrade Društvenog doma Rovišće
 
Središnji državni ured za šport
Izjava o pristupačnosti
DA - ŽELIM POSAO